ได้รับ E-Ticket แล้วทำอย่างไร? 
  • ทำการตรวจเช็ครายละเอียดต่าง ๆ อาทิ เช่น ชื่อ-นามสกุล,วันเวลา, สถานที่ปลายทาง,สายการบิน,ราคา, ชั้นที่นั่ง
  • ปกติตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จะส่งรายละเอียดมาให้ลูกค้าดูก่อน เมื่อลูกค้ายืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินจึงจะทำการออกตั๋วเครื่องบิน
  • หลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมีการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล, วัน-เวลา ส่วนใหญ่สายกาารบินมักจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในส่วนนี้