เมื่อตกเครื่องทำอย่างไร? 
บ่อยครั้งผู้โดยสารมักจะตกเครื่อง เนื่องจากเดินทางไปสนามบินไม่ทัน หรืออาจจะด้วยเหตุผลอย่างอื่น
เมื่อทันตกเครื่องขอให้ดำเนินการ ดังนี้
  • ติดต่อเค้าเตอร์ สายการบินที่ท่านจะทำการบิน
  • โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่สายการบิน มักจะให้ท่านรอเที่ยวบินต่อไป หากมีที่ว่าง
  • หากเที่ยวบิน ไม่มีบริการบินทุกวัน สายการบินอาจจะแนะำนำให้ท่านไปรอที่บ้าน หรือโรงแรมก่อน
  • ท่านสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินที่ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินด้วย เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายช่วยประสานเรื่องเที่ยวบินให้ท่าน
  • ดีที่สุด ท่านควรเผื่อเวลาไปถึงสนามบินก่อนกำหนดเครื่องบินออกสัก 2-3 ชั่วโมง เป็นอย่างต่ำ เพื่อป้องกันการตกเครื่อง เพราะตกเครื่องแต่ละครั้งท่านจะเสียเวลามาก หรือบางครั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในการเลื่อนชั้นที่นั่ง